Anykščių dist.

Susitarimo memorandumas


Įvadinis susitikimas Anykščių rajono savivaldybėje

Rugsėjo 17 dieną Anykščių savivaldybėje įvyko pirmasis susitikimas-projekto veiklų pristatymas, numatomas vykdyti savivaldybėje  veiklas pristatė projekto šioje savivaldybei veiklos koordinatorė psichologė Valija Šap, Lietuvos Rotary Apygardos tarptautinės tarnystės komiteto pirmininkas dr. Vygintas Grinis, projekto konsultantė iš JAV psichologė Dr. Geetha Jayaram, kuri 18 metų paskyrė gelbėdama Indijos moteris nuo savižudybių, Anykščių Rotary klubo prezidentas Rolandas Musteikis ir sekretorius Darius Cypas.

Plačiau: www.anyksciai.lt


Mokymai Anykščiuose

Spalio 24, 25 ir 26 d.  Anykščiuose vyko mokymai, kuriuose dalyvavo VšĮ Anykščių r. savivaldybės PASPC bei VšĮ Anykščių r. savivaldybės ligoninės 57 medicinos darbuotojai ir administracijos atstovai, taip pat savivaldybėje dirbantys 25 socialinio darbo specialistai. Maloniai stebino aktyvus medikų dalyvavimas ir pozityvumas, drąsus socialinių darbuotojų noras kuo efektyviau ir profesionaliau padėti tiems, kurie  išgyvena sunkumus.
Anykštėnai džiaugėsi, turėdami galimybę įgyti žinių, kurių, kaip ir kitiems specialistams Lietuvoje, stinga teikiant pagalbą savižudybės rizikoje esantiems klientams.
Anykščiuose mokymai bus tęsiami lapkričio 7, 8 ir 9 d.

Paskutiniai mokymai Anykščiuose

2018 m. lapkričio 6-8 d. Anykščiuose vėl vyko mokymai, kuriuose dalyvavo dar  64 specialistai. Iš viso per 6 mokymų dienas Anykščių r. savivaldybėje apmokyti 145 pagalbos teikėjai, galintys atpažinti savižudybės riziką ir pasirengę teikti emocinę paramą savižudybės rizikoje esantiems žmonėms. Visi mokymuose dalyvavę specialistai turėjo galimybę dalyvauti rengiant Reagavimo į savižudybių riziką Anykščių r. algoritmus, juos koreguoti.

Aktyviausiai mokymuose dalyvavo medikai ir socialiniai darbuotojai, mažokai sulaukta švietimo institucijų specialistų, seniūnų. Tenka apgailestauti, kad mokymuose nedalyvavo nei vienas VTAS specialistas.

Baigtas mokymų etapas. Dabar bus rengiami dokumentai Anykščių r. savivaldybės tarybai. Tikimasi, jog taryba svarstys Reagavimo į savižudybių riziką Anykščių r. reikalingumą ne vėliau nei gruodžio – sausio mėn. tarybos posėdyje.

Informacija svetainėje www.anyksta.lt