Druskininkų

Susitarimo memorandumas


Įvadinis susitikimas Druskininkų savivaldybėje

2019 sausio 18 d. Druskininkų savivaldybėje vyko įvadinis Rotary International Globalios dotacijos projekto „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ – SUPREME AIM susirinkimas. Susirinkimą inicijavo savivaldybės Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja – savivaldybės gydytoja  Evelina Raulušaitienė kartu su vicemeru Linu Urmanavičiumi, kurie sukvietė  13 dalyvių iš įvairių institucijų. Dalyvavo Švietimo kultūros ir sporto skyriaus, Visuomenės sveikatos centro, Švietimo pagalbos tarnybos, Pirminės sveikatos priežiūros centro specialistai, seniūnai, Policijos komisariato, savivaldybės švietimo įstaigų,  Druskininkų Rotary klubo nariai.
Projekto koordinatorius, Rotary International Apygardos 1462, kuri jungia 54 Rotary klubus Lietuvoje, Tarptautinės tarnystės komiteto pirmininkas Vygintas Grinis pristatė projekto ištakas, struktūrą, biudžetą, dalyvaujančias Lietuvos savivaldybes ir užsienio partnerius, numatytas įgyvendinti veiklas: situacijos analizė ir prevencijos modelio Druskininkų savivaldybei parengimas, „vartininkų“ apmokymas kaip atpažinti rizikas ir kaip į jas reaguoti, atvejų supervizijos, veiklų viešinimas projekto tinklalapyje www.supremeaim.rotary.lt.
Psichologas Said Dadašev, kuris yra Druskininkų savivaldybės kuratorius, pažymėjo, kad nacionalinę savižudybių prevencijos strategiją planuojama patvirtinti 2019 metais, 2014 metais prasidėjusi Kupiškio raj. iniciatyva paremta kompleksiniais veiksmais davė gerus rezultatus,  aiškino kodėl reikalinga valdymo grupė savivaldybeje, pabrėžė tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir komandinio darbo svarbą, būdų ir sprendimų paiešką, kad sistema savivaldybėje veiktų. Pasidalino savo patirtimi Akmenės, Tauragės ir Vilkaviškio rajonuose bei Sveikatos apsaugos ministro įsakymais dėl pagalbos savižudybės grėsmę patiriančiam asmeniui organizavimo ir teikimo. Pažymėjo, kad bus apmokyta apie 150  (6 grupės, ne didesnės kaip po 25 žmonės) „vartininkų“, grupės bus sudaromos tariantis su Savivaldybe, mokymų metu bus pateikiamos bazinės žinios, rizikos vertinimo atvejai, reikalingos pagalbos organizavimas. Tik dirbant kartu ir giliai išdiskutavus situaciją, bus rengiamas Druskininkų savivaldybės algoritmas. Sutarta mokymus organizuoti vasario-kovo mėn. pagal derinamą tvarkaraštį.

Informacija apie renginį Savivaldybės svetainėje www.druskininkai.lt.

Informacija spaudoje: www.manodruksininkai.lt


Mokymai Druskininkuose

2019 m. vasario 28 ir kovo 1 dienomis Druskininkų savivaldybėje vyko pirmieji Rotary International Globalios dotacijos projekto “Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse” mokymai specialistams. Mokymų tikslas – suteikti žinių apie savižudybių problemą, savižudybių rizikos ženklus ir pagrindinius pagalbos teikimo principus, kuriais vadovaujantis bus efektyviau teikiama pagalba savivaldybės gyventojams esant įvairioms situacijoms, susijusioms su savižudybės rizika. Mokymuose dalyvavo 85 Druskininkų savivaldybės specialistai, kurie aktyviai dalyvavo mokymuose, gilinosi į savižudybių prevencijos temą, mokėsi, kaip padėti galvojančiam apie savižudybę žmogui rasti kitų išeičių ir pasirinkti gyvenimą. Tikime, kad mokymuose įgytos žinios ir įgūdžiai pravers reaguojant sudėtingų situacijų atveju. Esame dėkingi dalyviams bei visiems, prisidėjusiems prie šių mokymų organizavimo.