Marijampolės

Susitarimo memorandumas


Įvadinis susitikimas Marijampolėje

2019 vasario 18 d. Marijampolės savivaldybėje įvyko įvadinis Rotary International Globalios dotacijos projekto „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ (SUPREME AIM) susirinkimas, kurį inicijavo Mero pavaduotojas Romualdas Makauskas ir savivaldybės Pedagoginės – psichologines tarnybos vadovė Gražina Ambrasienė. Susirinkime dalyvavo daugiau kaip 25 dalyviai: savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus specialistai, atvejo vadybininkai, seniūnijų darbuotojai, seniūnai, vaiko teisių apsaugos tarnybos, policijos, visuomenės sveikatos biuro darbuotojai, gydytojai, psichiatrai, Marijampolės Rotary klubo nariai: Algirdas Marcinkevičius (prezidentas), Henrikas Kelpša, Valentinas Vaškevičius,  Norimantas Stankevičius, Vytautas Lopeta, Kostas Jankauskas, Vidas Krapukaitis.

Projekto koordinatorius, Rotary International Apygardos 1462, kuri šiandien jungia jau 55 Rotary klubus Lietuvoje, Tarptautinės tarnystės komiteto pirmininkas Vygintas Grinis pristatė skaudžius statistinius faktus Lietuvoje, labiau akcentuodamas 2011-2016 metų Marijampolės sav. rodiklius, ką Apygarda nuveikė savižudybių prevencijos srityje ir kaip gimė mintis rengti Globalios dotacijos projektą, jo struktūrą, biudžetą, dalyvaujančias Lietuvos savivaldybes ir Rotary klubus, užsienio partnerius. Pristatė numatytas įgyvendinti veiklas: situacijos analizė ir prevencijos modelio Marijampolės savivaldybei parengimas, „vartininkų“ apmokymas kaip atpažinti rizikas ir kaip į jas reaguoti, atvejų supervizijos po pusės metų žinių taikymo praktikoje, veiklų Marijampolės savivaldybėje viešinimas projekto tinklalapyje www.supremeaim.rotary.lt. Psichologas Dr.Said Dadašev, kuris yra Marijampolės savivaldybės kuratorius, pasidžiaugė, kad Marijampolėje jau nuveiktas geras organizacinis darbas, suformuota krizių valdymo grupė, planuojamos grupės apmokymams, pasidalino patirtimi iš Kupiškio raj. iniciatyvų, kuomet psichologė Valija Šap kartu su kitais savižudybių prevencijos specialistais pradėjo kurti savižudybių prevencijos strategiją savivaldybėje, iš įvykusių mokymų Vilkaviškio raj. savivaldybėje. Pažymėjo, kad bus apmokyta apie 150  (6 grupės, ne didesnės kaip po 25 žmonės) „vartininkų“, į grupes bus kviečiami visi norintys dalyvauti, mokymų metu bus pateikiamos bazinės žinios, rizikos vertinimo atvejai, reikalingos pagalbos organizavimas.

Susirinkimo dalyviai klausė kaip bus formuojamos grupės, kokias žinias įgys klausytojai, ar bus išduodami kursų baigimo pažymėjimai, kada planuojami mokymai. S.Dadašev atsakė į susirinkusiųjų klausimus, pasiūlė galimas mokymų dienas.

Savivaldybės Pedagoginės – psichologines tarnybos vadovė Gražina Ambrasienė kvietė skleisti informaciją savo kolektyvuose apie numatomus mokymus, juose aktyviai dalyvauti, pasiūlė, kad viena mokymų grupė būtų sudaryta iš krizių valdymo grupės narių.  Baigdamas susirinkimą mero pavaduotojas ir Marijampolės Rotary klubo narys Romualdas Makauskas padėkojo susirinkusiems ir išreiškė viltį, kad jei bus išgelbėta bent viena gyvybė savivaldybėje, jau bus rezultatas. Marijampolės Rotary klubo nariai kartu su psichologu S.Dadašev nusifotografavo prie projekto SUPREME AIM  plakato.