Vilkaviškio dist.

Susitarimo memorandumas


Įvadinis susitikimas Vilkaviškio r. savivaldybėje

2018 spalio 12 d. Vilkaviškio raj. savivaldybėje vyko įvadinis Rotary International Globalios dotacijos projekto „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ – SUPREME AIM susirinkimas.
Susirinkimą inicijavo savivaldybės direktoriaus pavaduotoja, savižudybių prevencijos valdymo grupės vadovė Daiva Riklienė, kuri sukvietė daugiau kaip 30 dalyvių iš įvairių institucijų. Dalyvavo savivaldybės meras Algirdas Neiberka,  Švietimo kultūros ir sporto skyriaus, Visuomenės sveikatos centro, Švietimo pagalbos tarnybos, Pirminės sveikatos priežiūros centro  specialistai, seniūnai, Policijos komisariato, rajono švietimo įstaigų,  socialinių globos namų atstovai, Vilkaviškio dekanas, Nevyriausybinių organizacijų (VVG, „Keisk požiūrį, Vilkaviškio Rotary klubas) nariai. Projekto koordinatorius, Rotary International Apygardos 1462, kuri jungia 52 Rotary klubus Lietuvoje, Tarptautinės tarnystės komiteto pirmininkas Vygintas Grinis pristatė projekto struktūrą, jo biudžetą, dalyvaujančias savivaldybes ir užsienio partnerius, numatytas įgyvendinti veiklas: situacijos analizė ir prevencijos modelio Vilkaviškio raj. savivaldybei parengimas, „vartininkų“ apmokymas kaip atpažinti rizikas ir kaip į jas reaguoti, atvejų supervizijos, veiklų viešinimas projekto tinklalapyje www.supremeaim.rotary.lt.  Psichologas Said Dadašev, kuris yra Vilkaviškio raj. savivaldybės kuratorius, pažymėjo, kad Lietuvoje nėra nacionalinės programos, tačiau 2014 metais prasidėjusi Kupiškio raj. iniciatyva davė gerus rezultatus, kad tai  yra kompleksinis dalykas, aiškino kodėl reikalinga valdymo grupė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir komandinio darbo svarbą, kad tikslas yra ne nubausti šios grupės narį, jeigu įvyko nelaimė, o ieškoti būdų ir sprendimų, kad sistema rajone veiktų. Pažymėjo, kad bus apmokyta apie 150  (6 grupės, ne didesnės kaip po 25 žmonės) „vartininkų“, grupės bus sudaromos tariantis su Savivaldybe, mokymų metu bus pateikiamos bazinės žinios, rizikos vertinimo atvejai, reikalingos pagalbos organizavimas. Tik dirbant kartu
ir giliai išdiskutavus situaciją bus rengiamas Vilkaviškio raj. savivaldybės algoritmas. Sutarta mokymus organizuoti spalio pabaigoje.

Informacija savivaldybės tinklalapyje: www.vilkaviskis.ltMokymai Vilkaviškio rajono savivaldybėje

2018 m. lapkričio 7 ir 8 dienomis Vilkaviškio raj. savivaldybėje vyko pirmieji Rotary International Globalios dotacijos projekto “Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse” mokymai specialistams. Mokymų tikslas – suteikti žinių apie savižudybių problemą, savižudybių rizikos ženklus ir pagrindinius pagalbos teikimo principus, kuriais vadovaujantis bus efektyviau teikiama pagalba savivaldybės gyventtojams esant ketinimui/mėginimui nusižudyti ar įvykus savižudybei. Mokymuose dalyvavo 51 Vilkaviškio raj. savivaldybės specialistai: socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, atvejo vadybininkai, visuomenės sveikatos biuro specialistai, psichologai, socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovai;. Specialistai aktyviai dalyvavo mokymuose, noriai domėjosi ir gilinosi į savižudybių prevencijos temą. Tikime, kad mokymuose įgytos žinios ir įgūdžiai pravers reaguojant krizinių situacijų atveju.


Tęsiasi mokymai Vilkaviškyje

Tęsiame Rotary International Globalios dotacijos projekto “Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse” mokymus specialistams. 2018 m. lapkričio 14 ir 15 dienomis Vilkaviškio raj. savivaldybėje organizuotuose mokymuose dalyvavo 54 Vilkaviškio raj. savivaldybės specialistai: socialiniai darbuotojai, slaugytojai, švietimo bei psichikos sveikatos specialistai. Galime pasidžiaugti mokymų dalyvių aktyvumu – į mokymus užsiregistravo daugiau dalyvių, nei buvo planuota. Specialistai mokymų metu kėlė svarbius klausimus, parodė savo norą bei rūpestį padėti vieni kitiems. Tikime, kad mokymuose įgytos žinios ir įgūdžiai pravers profesionaliai sureaguoti esant krizinėms situacijoms.

 

 


Lapkričio 22-23 d. vyko mokymai Vilkaviškyje

Baigiame Rotary International Globalios dotacijos projekto “Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse” mokymus specialistams. 2018 m. lapkričio 22 ir 23 dienomis Vilkaviškio raj. savivaldybėje organizuotuose mokymuose dalyvavo 49 Vilkaviškio raj. savivaldybės specialistai iš įvairių pagalbą kitiems žmonėms teikiančių įstaigų. Šįkart mokymuose dalyvavo vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo bei švietimo pagalbos tarnybos, savivaldybės administracijos, seniūnijų, neformaliojo švietimo, Didvyžių socialinės globos namų, vaikų ir jaunimo centro, asociacijos “Keisk požiūrį” specialistai. Mokymų dalyviai susipažino su pagalbos krizėje esančiam žmogui principais ir juos pritaikė praktinėse sumodeliuotose situacijose. Apmokę jau šešias specialistų grupes Vilkaviškyje, judame toliau – kitas Rotary International Globalios dotacijos projekto žingsnis – suburti efektyviai dirbančią Krizių valdymo grupę. Tikime, kad mums pavyks!


Supervizijos Vilkaviškio r. specialistams

Siekiant sudaryti galimybę analizuoti pagalbos teikimą esant ketinimui ar mėginimui nusižudyti bei įvykus savižudybei, taip pat skatinti pagalbos teikėjų bendradarbiavimą 2020 m. gegužės 15, 22 ir 23 d. Vilkaviškyje įvyko nuotolinės supervizijos Vilkaviškio r. psichologinių krizių valdymo grupės nariams bei kitiems specialistams, teikiantiems pagalbą savižudybės rizikoje esantiems asmenimis. Iš viso supervizijose dalyvavo 32 dalyviai, jas vedė psichologas dr. Said Dadašev.

Supervizijose dalyvavę specialistai kėlė aktualius klausimus, gilino anksčiau įgytas žinias, įvardino sunkumus, kylančius susiduriant su kito asmens savižudybės rizika ar išgyvenant netektį dėl savižudybės, kartu aptarė reagavimo būdus, padedančius įvairiose sudėtingose situacijose, palaikė vieni kitus šiame nelengvame, bet svarbiame darbe. Specialistai taip pat pasidalino konstruktyviais pastebėjimais dėl savižudybių prevencijos sistemos organizavimo stiprinimo, pagalbos teikėjų bendradarbiavimo efektyvumo didinimo. Supervizijose dalyvavę specialistai teigiamai vertino „Rotary“ ir Vilkaviškio r. savivaldybės sudarytą galimybę dalyvauti supervizijose.

Dėkojame Vilkaviškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorei Laurai Sadauskienei, Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistei Editai Jankienei, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai bei psichologinių krizių grupės pirmininkei Daivai Riklienei už supervizijų organizavimą, Vilkaviškio rajono savivaldybei ir Vilkaviškio „Rotary“ klubo nariams už šio savižudybių prevenciją stiprinančio projekto palaikymą.


Supervizija Vilkaviškio r. specialistams bei veiklų aptarimas su Psichologinių krizių valdymo grupės nariais

Šių metų rugsėjo 28 d. įvyko tęstinė supervizija Vilkaviškio r. specialistams. Šį kartą supervizija vyko gyvo susitikimo metu, joje dalyvavo 14 specialistų, organizuojančių arba teikiančių pagalbą savižudybės rizikoje esantiems asmenims. Supervizijoje dalyvavę specialistai domėjosi pagalbos galimybėmis suaugusiems ir vaikams, kartu aptarė kylančius iššūkius teikiant pagalbą po mėginimo nusižudyti ar įvykus savižudybei. Superviziją vedė psichologas dr. Said Dadašev.

Po supervizijos įvyko projekto „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ veiklų aptarimas su Vilkaviškio r. psichologinių krizių valdymo grupės nariais. Į susitikimą taip pat atvyko ir projekto iniciatorius dr. Vygintas Grinis bei Vilkaviškio „Rotary“ klubo nariai Daiva Riklienė ir Linas Dubickas, palaikę projekto idėją ir aktyviai įsitraukę į savižudybių prevencijos veiklas savivaldybėje. Susitikimo metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi ir aptartos tolesnės veiklos kryptys. Dėkojame visai psichologinių krizių valdymo grupės komandai už nuoširdų rūpestį savižudybių prevencijai – tikime, kad Jūsų sutelktumas ir noras prisidėti prie gyventojų emocinės gerovės atneš pokyčius, kurių siekiate.