Ukmergės dist.

Susitarimo memorandumas


Įvadinis susitikimas Ukmergės rajono savivaldybėje

Rugsėjo 18 dieną Ukmergės rajono savivaldybės vadovai, administracijos atstovai ir Krizių valdymo grupė aptarė savižudybių prevencijos Ukmergės mieste ir rajone klausimus.

Plačiau: www.ukmerge.lt


Supervizijos Ukmergėje

2018 m. lapkričio 28 d. Ukmergėje vyko 4 valandų trukmės  supervizijos, kuriose dalyvavo  Ukmergės rajono savivaldybės Krizių valdymo grupė, Ukmergės r. savivaldybės mero pavaduotoja K. Stepanova,  Ukmergės Rotary klubo narys Mindaugas Kasmauskis. Susitikimo metu analizuoti sudėtingesni pagalbos esant savižudybės rizikai teikimo atvejai, aptarta, kaip viešinti savižudybių prevencijos iniciatyvą, kaip suprasti, kodėl savižudybės rizikoje esantis žmogus atsisako priimti siūlomą pagalbą. Taip pat aptartos iškylančių problemų sprendimo galimybės.


Individualios psichologo konsultacijos Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams

Įgyvendinant Rotary International Globalios dotacijos GG1743565 projektą „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ nuo 2019 gegužės mėn. teikiamos individualios psichologo konsultacijos Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams. Jau suteikta 73 val. konsultacijų įvairiais sudėtingais atvejais: artimiesiems po šeimos nario savižudybės, žmonėms patiriantiems krizinius išgyvenimus, turintiems suicidinių minčių bei ketinimų, bandantiems žudytis bei save žaloti. Reikalinga pagalba, kai prarandama gyvenimo prasmė, autoimuninių ligų atvejais, konsultacijos grįžus iš gydymo įstaigos, po bandimo prieš save pakelti ranką bei esant priklausomybėms. Psichologė perskaitė paskaitą bendruomenei po jos nario savižudybės.  Rugsėjo 10 – oji diena  – pasaulinės savižudybių prevencijos diena, ta  proga bendruomenei skaityta paskaita  „Skausmas mumyse ir šalia mūsų. Kaip nesuklysti…“.   Konsultacijas veda projekte dirbanti psichologė Jurgita Vasiliauskienė.  Ji konstatavo, kad paskutiniai trys konsultacijų mėnesiai buvo labai intensyvūs, ir kartu išreiškė viltį, kad labai tikisi, jog situacija stabilizuosis. Pasidžiaugė viešomis paskaitomis, kuriose  žmonės labai aktyviai  dalyvavo ir domėjosi pagalbos sau ir savo artimui būdais.


Supervizijos Ukmergės specialistams

2020 m. birželio 2 d. vyko nuotolinės supervizijos Ukmergės r. savivaldybės Krizių valdymo grupės nariams. Supervizijas vedė psichologė Valija Šap.

Supervizijų metu aptarta, kaip  sekasi teikti pagalbą vadovaujantis Ukmergės r. savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais Reagavimo į savižudybių grėsmę algoritmais, kokie kyla iššūkiai. Pasidalinta iškilusia problema dėl specialisto, kuris vyktų į įvykio vietą esant ketinimui žudytis, kai asmuo yra ypatingos grėsmės sąlygose (pvz., stovi ant aukšto pastato, tilto ar pan.). Nors savivaldybės dokumentuose yra numatyta reagavimo į tokią ekstremalią situaciją tvarka, tačiau esant realiai situacijai ji neveikia. Ukmergės r. savivaldybės vicemerė Agnė Balčiūnienė patvirtino, kad imtasi veiksmų šiai problemai analizuoti ir spręsti.

Jolanta Miškinienė, savižudybių prevencijos koordinatorė, pasidžiaugė, jog psichologei Jurgitai Vasiliauskienei  teikiant nemokamas psichologo konsultacijas, finansuojamas Rotary projekto lėšomis, organizuoti pagalbą savižudybės grėsmėje esantiems asmenims tampa žymiai lengviau. Be to, puiku, kad bet kada specialistai gali pasitarti su psichologe jiems rūpimais klausimais.

Apibendrinant supervizijų dalyviai labai teigiamai įvertino Rotary projekto veiklas ir Ukmergės r. savivaldybės galimybes būti šio projekto dalyviais.