Šilutės dist.

Susitarimo memorandumas


Įvadinis susirinkimas Šilutės r. savivaldybėje

2019 vasario 15 d. Šilutės r. savivaldybės tarybos salėje įvyko įvadinis Rotary International Globalios dotacijos projekto „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ – SUPREME AIM susirinkimas, kurį inicijavo Mero pavaduotojas Algis Bekeris ir savivaldybės gydytoja Kristina Surplė. Susirinkime dalyvavo daugiau kaip 30 dalyvių: savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus specialistai, atvejo vadybininkai, seniūnijų darbuotojai, seniūnai, vaiko teisių apsaugos tarnybos, policijos, visuomenės sveikatos biuro darbuotojai, gydytojai, psichiatrai, Šilutės Rotary klubo nariai: Antanas Balvočius, Marijus Budraitis, Antanas Čepys, Andrius Endzinas, Darius Steponkus ir Viktoras Šileikis.

Projekto koordinatorius, Rotary International Apygardos 1462, kuri šiandien jungia jau 55 Rotary klubus Lietuvoje, Tarptautinės tarnystės komiteto pirmininkas Vygintas Grinis pristatė skaudžius statistinius faktus Lietuvoje, labiau akcentuodamas 2011-2016 metų Šilutės rajono rodiklius, ką Apygarda nuveikė savižudybių prevencijos srityje ir kaip gimė mintis rengti Globalios dotacijos projektą, jo struktūrą, biudžetą, dalyvaujančias Lietuvos savivaldybes ir Rotary klubus, užsienio partnerius. Pristatė numatytas įgyvendinti veiklas: situacijos analizė ir prevencijos modelio Šilutės r. savivaldybei parengimas, „vartininkų“ apmokymas kaip atpažinti rizikas ir kaip į jas reaguoti, atvejų supervizijos po pusės metų žinių taikymo praktikoje, veiklų Šilutės raj. savivaldybėje viešinimas projekto tinklalapyje www.supremeaim.rotary.lt. Psichologas Dr. Said Dadašev, kuris yra Šilutės r. savivaldybės kuratorius, pažymėjo, kad Lietuvos nacionalinė savižudybių prevencijos programa kuriama tik šiuo metu, todėl dar 2014 metais startavo Kupiškio rajono iniciatyva, kuomet psichologė Valija Šap kartu su kitais savižudybių prevencijos specialistais pradėjo kurti savižudybių prevencijos strategiją savivaldybėje. Vėliau šis modelis išplito pastebėjus, kad yra reikalinga krizių valdymo grupė, tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir komandinis darbas, kad jos tikslas įvykus nelaimei  ieškoti būdų ir sprendimų, kad sistema rajone veiktų. Pažymėjo, kad bus apmokyta apie 150  (6 grupės, ne didesnės kaip po 25 žmonės) „vartininkų“, grupės bus sudaromos tariantis su Savivaldybe, mokymų metu bus pateikiamos bazinės žinios, rizikos vertinimo atvejai, reikalingos pagalbos organizavimas.

A. Balvočius klausė kaip identifikuojamas savižudybės faktas mirties atveju, ar buvo tiriamos skirtingų savivaldybių rodiklių priežastys, A. Čepys – apie moksleivių amžiaus rodiklių kaitą, V. Šileikis – ar pirmosios grandies teikėjas neturėtu būti tik psichologas, D. Steponkus – ar aktyviai dalyvauja religinių konfesijų atstovai, ar bus išduodami mokymų pažymėjimai,  V. Žymančienė – kaip užtikrinsite duomenų apsaugos reikalavimus.  Psichologas Dr. Said Dadašev sutiko, kad dalis mirčių gali būti neregistruota kaip savižudybės, kad sisteminių tyrimų savivaldybių lygmeniu trūksta, kad šiuo metu yra svarstoma vykdyti tokius efektyvumo tyrimus bei, kad  VU ir LSMU mokslininkai vykdo savižudybių priežasčių tyrimą remdamiesi nusižudžiusiųjų artimųjų interviu, nesutiko, kad paslaugų teikėjai turi būti tik psichologai, nes tinkamai apmokyti žmonės gali mokėti sureaguoti ir suteikti pirmąją pagalbą žmogui, esančiam savižudybių rizikoje, ir, esant poreikiui, nukreipti į specialistą; taip pat minėjo, kad  krizių valdymo grupės funkcijos – stebėti, kaip pavyksta įgyvendinti savižudybių prevenciją savivaldybėje, siūlyti ką reikia keisti tarpinstituciniame bendradarbiavime. Pasidalino patirtimi iš bendro darbo su kitomis savivaldybėmis, kur stiprų norą įgyti žinių savižudybių prevencijos srityje parodė ir dalyvavę mokymuose dvasininkai, kad duomenų apsauga yra svarbi tam, kad žmonės jaustųsi saugiai, o pagalba būtų teikiama etiškai, tačiau taip pat yra situacijų, kuomet pagalbą teikiantys specialistai, norėdami padėti savižudybės krizėje esančiam žmogui, turi kreiptis į kitus pagalbos teikėjus.

K. Surplė patikino, kad norinčių mokytis bus daug ir kaip bus viešinama informacija. Planuojama, kad mokymai vyks 2 dienas, juos ves 3 projekte dirbantys psichologai. Baigdamas susirinkimą  mero pavaduotojas A. Bekeris pasidžiaugė, kad susirinkime dalyvavo daug gydytojų, kas leidžia tikėtis gerų rezultatų kovojant už žmonių gyvybes.

Apie susirinkimą informacija pateikta ir savivaldybės tinklalapyje: www.silute.lt


Supervizijos Šilutėje

2019 m. lapkričio 28 d. Šilutėje vyko supervizijos specialistams, kurių tikslas – sudaryti galimybę analizuoti pagalbos teikimą esant ketinimui ar mėginimui nusižudyti bei įvykus savižudybei, taip pat skatinti pagalbos teikėjų bendradarbiavimą. Supervizijose dalyvavo 37 ugdymo įstaigų, vaiko teisių, socialinės, sveikatos priežiūros ir kt. sričių atstovai. Supervizijos vyko trijose grupėse, jas vedė Rotary International Apygardos 1462 inicijuoto Globalios dotacijos savižudybių prevencijos projekto „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ psichologai Said Dadašev, Valija Šap ir Nida Žemaitienė.

Lektoriai džiaugėsi supervizijų dalyvių sąmoningumu, rūpestingumu, noru padėti vieni kitiems. Dalyviai parodė norą sužinoti daugiau apie savižudybių prevenciją bei pasitikrinti anksčiau įgytas žinias, įvardino įvairias sudėtingas situacijas ir kartu ieškojo galimų reagavimo būdų, padėsiančių ateityje.

Dėkojame Šilutės visuomenės sveikatos biuro vadovei Kristinai Surplei ir jos šauniai komandai už rūpestingą lektorių priėmimą bei pagalbą organizuojant supervizijas, Šilutės rajono savivaldybei ir Šilutės „Rotary“ klubo nariams už šio savižudybių prevenciją stiprinančio projekto organizavimą ir palaikymą.