Panevėžio dist.

Susitarimo memorandumas


Mayor of Panevezys district municiplaity Povilas Zagunis and TRF D2290 chair Edrund Olaisen


Įvadinis susirinkimas Panevėžio r. savivaldybėje

2019 vasario 11 d. Panevėžio r. savivaldybėje vyko įvadinis Rotary International Globalios dotacijos projekto „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ – SUPREME AIM susirinkimas. Dalyvavo Panevėžio raj. savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius, administracijos direktorius Eugenijus Lunskis, savivaldybės gydytoja Renata Valantinienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas bei Panevėžio rotary klubo narys Algirdas Kęstutis Rimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Alma Namavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Virginija Savickienė, Panevėžio raj. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorius Andrius Busila, Panevėžio raj. Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė, Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Auksė Vyšniauskienė, Panevėžio raj. Bendruomenių sąjungos pirmininkas Kazimieras Binkis, Panevėžio Rotary klubo nariai Liudvikas Zinevičius, Rimantas Trota (2018-2019 metų klubo prezidentas) ir būsimasis prezidentas Linas Kakarieka.

Projekto koordinatorius, Rotary International Apygardos 1462, kuri šiandien jungia jau 55 Rotary klubus Lietuvoje, Tarptautinės tarnystės komiteto pirmininkas Vygintas Grinis pristatė skaudžius statistinius faktus, kaip gimė mintis pradedant savarankišką Apygardos gyvavimą 2014 metais pasirinkti savižudybių prevencijos tematiką, projekto struktūrą, jo biudžetą, dalyvaujančias Lietuvos savivaldybes ir Rotary užsienio partnerius, tarp kurių ypatingai svarbus pietryčių Norvegijos rotariečių indėlis. Pristatė numatytas įgyvendinti veiklas: situacijos analizė ir prevencijos modelio Panevėžio r. savivaldybei parengimas, „vartininkų“ apmokymas kaip atpažinti rizikas ir kaip į jas reaguoti, atvejų supervizijos po pusės metų žinių taikymo praktikoje, veiklų Panevėžio r. savivaldybėje viešinimas projekto tinklalapyje www.supremeaim.rotary.lt. Psichologė Valija Šap, kuri yra Panevėžio rajono savivaldybės kuratorė, aiškino kodėl reikalinga 9-11 žmonių Krizių valdymo grupė, išskyrė tarp institucinio bendradarbiavimo svarbą, išryškino kokios savybės reikalingos grupės vadovui, t.y. tikėti pačia idėja, kad problema gali būti sprendžiama. Pasidalijo patirtimi kaip vyko mokymai ir algoritmo rengimas Anykščių, Pasvalio, Akmenės savivaldybėse, pažymėjo, kad Panevėžio rajone bus apmokyta apie 150-160 „vartininkų“ (žmonės, kurie savo tiesioginiame darbe susiduria su didelėmis rajono gyventojų grupėmis ir kurie turi mokėti identifikuoti pagalbos reikalingus atvejus), grupės bus sudaromos ne didesnės kaip 25 žmonės, kuriose bus pateikiamos bazinės žinios, rizikos vertinimo atvejai, reikalingos pagalbos organizavimas. Tik dirbant kartu ir išsamiai išanalizavus situaciją bus rengiamas Panevėžio r. savivaldybės algoritmas. Pasiūlė mokymus organizuoti ir baigti iki 2019 birželio mėn., o parengtus dokumentus Savivaldybės Tarybai teikti birželio mėn.

Direktorius Eugenijus Lunskis akcentavo nesenus krizinius atvejus savivaldybės teritorijoje ir reikalingą aktyvesnę administracijos reakciją, bendruomenių sąjungos pirmininkas pažymėjo policijos pareigūnų indėlį ir svarbą šiame darbe, Rotary klubo prezidentas Rimantas Trota pasidalijo patirtimi apie nelaimingų atsitikimų darbe ir savižudybių fiksavimo statistinius faktus. Socialinės paramos skyriaus vedėja pažymėjo, kad savivaldybė vykdo projektą, kurių veiklos panašios į SUPREME AIM numatytas veiklas. Psichologė V. Šap patikino, kad sėkmė priklauso nuo pagalbą teikiančių visų grandžių tampraus bendradarbiavimo ir esamų resursų savivaldybėje, ryškesni rezultatai galimi po 3-4 metų nuoseklaus darbo.

Baigdamas susirinkimą, mero pavaduotojas Antanas Pocius padėkojo rotariečiams už reikalingą iniciatyvą ir išreiškė viltį, kad sujungus Savivaldybės administracijos, rajone veikiančių institucijų specialistų, vietos bendruomenių lyderių pastangas pavyks sukurti efektyvų savižudybių prevencijos tinklą. Sutarta derinti mokymų datas ir grupių formavimo klausimus.

Nuotraukos: V. Grinio ir K. Rimkaus


Projekto veiklos Panevėžio rajone

2019 m. kovo 26 d. Rotary įgyvendinamo projekto veiklos prasidėjo ir Panevėžio r. savivaldybėje. Aktyvus vietos administracijos ir specialistų įsitraukimas, puikus organizavimas, pozityvumas ir nusiteikimas įgyvendinti pokyčius teikiant pagalbą savižudybės rizikoje esantiems klientams įkvepia ir nuteikia optimistiškai. Plačiau apie pirmas dvi mokymų dienas:
Taip pat apie projektą: portale “Jūsų Panevėžys” www.jp.lt
Nuotraukos: www.jp.lt

Supervizijos Panevėžyje

2020 m. vasario 6-7 d. Panevėžio rajono savivaldybėje vyko projekte numatytos supervizijos specialistams. Supervizijų tikslas – aptarti reagavimo į savižudybių riziką algoritmų veikimo Panevėžio r. savivaldybėje efektyvumą, įsivertinti specialistų turimas  žinias ir įgūdžius, reikalingus veiksmingam savižudybių rizikos atpažinimui, saugumo užtikrinimui ir pirmosios emocinės pagalbos suteikimui bei tolimesnės pagalbos užtikrinimui. Į supervizijas buvo kviečiami  Panevėžio r. savivaldybės r. gyventojams pagalbą teikiantys specialistai, kurie savo darbe gali susidurti su savižudybės grėsmėje esančiais klientais ir kurie išklausę ne mažiau nei 8 akad. val. mokymus, skirtus savižudybių grėsmės atpažinimui ir pagalbos teikimui. Buvo suformuotos 3 specialistų grupės (iš viso 75 dalyviai),  supervizijos vyko po 5 akad. val. kiekvienai grupei.

Pirmiausiai buvo aptariama, kaip sekasi įgyvendinti Panevėžio r. savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. Nr. T-148 sprendimą  Dėl reagavimo į savižudybių riziką Panevėžio rajono savivaldybėje algoritmų patvirtinimo. Galima teigiamai įvertinti profesionalius veiksmus valdant krizes po savižudybės, specialistų gebėjimą taikyti mokymų metu įgytas žinias, bendradarbiavimą sprendžiant problemas.

Specialistai įvardino keletą problemų. Viena esminių, kad Panevėžio r. savivaldybei nepavyko pasirašyti bendradarbiavimo sutarties su Panevėžio apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu (komisariato l.e.p. viršininkas atsisakė sutartį pasirašyti), kuria buvo prašoma, jog komisariatas Panevėžio r. savivaldybės gydytojai (tarybos sprendimu) teiktų informaciją apie užfiksuotus ketinimus/mėginimus žudytis. Dabar, jeigu  pranešimą apie ketinimą/mėginimą žudytis gauna ir medikai, jie teikia pagalbą, o  jos tęstinumą užtikrina Psichikos sveikatos centro specialistai, bet jeigu medikai nevyksta – negaunant duomenų iš policijos nėra galimybės proaktyviai siūlyti pagalbos gyventojams.

Dar viena iškilusi problema – psichologinės pagalbos būtinumas, kai savižudybė įvyksta savaitgalį ar švenčių dienomis. Aptarta, kaip būtų galima šią problemą spręsti, nes šiuo metu tiesiog nėra galimybių tokią pagalbą gauti. Taip pat aptarta, kad tikslinga savivaldybei turėti pasirengus savižudybių prevencijos priemonių planą, nes, pasibaigus Rotary projekto veikloms, labai svarbus planingas ir kryptingas veiklų tęstinumo užtikrinimas. Šiuo metu savivaldybės specialistai jau ruošiasi vykti į susitikimus su gyventojais savižudybių prevencijos tikslais.

Supervizijų metu taip pat aptarti pagalbos teikimo savižudybės grėsmėje esantiems klientams atvejai, kalbėta apie tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą, pagalbos teikėjų tinklo stiprinimo ir gyvybingumo palaikymo galimybes, atsakyta į klausimus, aktualius pagalbą teikiantiems specialistams.

Baigus suplanuotas projekto veiklas Panevėžio r. savivaldybėje galima pasidžiaugti, jog iškelti tikslai įgyvendinti. Puiki vietos specialistų komanda, geranoriškas ir atsakingas sutartų veiklų organizavimas, visiškai užpildytos specialistų grupės mokymams ir supervizijoms, aktyvumas diskutuojant ir ieškant sprendimų nuteikia optimistiškai, kad savivaldybė atsakingai priėmė sprendimą imtis savižudybių prevencijos ir ieškoti būdų, kaip spręsti šią skaudžią problemą.