Akmenės dist.

Susitarimo memorandumas


Įvadinis susitikimas Akmenės rajono savivaldybėje

Akmenės rajono savivaldybėje rugsėjo 7 d. vyko Rotary klubo ilgalaikės prioritetinės programos „Savižudybių prevencija Lietuvoje“ pristatymas.

Plačiau: www.akmene.lt


Mokymai Akmenėje spalio 2-3 d.

Spalio 2-3 d. psichologai dr.prof. Nida Žemaitienė, dr. Said Dadašev ir Valija Šap vedė mokymus Naujosios Akmenės savivaldybės pagalbą žmonėms teikiantiems specialistams. Apmokytos 6 grupės, 140 specialistų: medikų, socialinių darbuotojų, policijos pareigūnų, švietimo specialistų, psichologų, visuomenės sveikatos specialistų, seniūnijų specialistų, probacijos tarnybos, atvejo vadybininkų, dvasininkų, administracijos darbuotojų.  Taip pat mokymų metu aptarti Reagavimo į savižudybių riziką Akmenės rajone algoritmai, specialistų išsakytos pastabos ir korekcijos aptartos po mokymų vykusiame susitikime su savivaldybės Savižudybių prevencijos darbo grupe.
Džiugina pozityvus specialistų nusiteikimas, atvirumas, pasirengimas bendradarbiauti ir spręsti savižudybių problemą.

Baigtos projekto veiklos Akmenėje

2019 m. gegužės 30 d. visi trys projekte dirbantys psichologai Nida Žemaitienė, Said Dadašev ir Valija Šap baigė Akmenės r. savivaldybėje numatytas projekto veiklas. Supervizijos specialistams vyko trijose grupėse po 5 akad. valandas. Į jas susirinko 71 sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos, švietimo specialistai, socialiniai darbuotojai, administracijos atstovai, seniūnijose dirbantys specialistai. Supervizijų metu aptarti pagalbos savižudybės rizikoje esantiems asmenims atvejai, pagalbos organizavimas po savižudybės. Papildytos žinios apie pagalbos teikimo, informacijos dalinimosi specialistų tinklo viduje ypatumus, atsakyta į kilusius klausimus. Specialistai apgailestavo, kad Akmenės r. savivaldybėje vis dar nėra veikiančios pagalbos sistemos, tačiau yra planuojama baigti pasirengimo darbus, susitarti, kas vykdys koordinatoriaus pareigas ir įgalinti sistemą veikti.  Džiugina čia dirbančių specialistų aktyvumas, noras padėti kenčiantiems, įgyti kuo daugiau tam reikalingų žinių ir įgūdžių.