Anykščių dist.

Susitarimo memorandumas


Įvadinis susitikimas Anykščių rajono savivaldybėje

Rugsėjo 17 dieną Anykščių savivaldybėje įvyko pirmasis susitikimas-projekto veiklų pristatymas, numatomas vykdyti savivaldybėje  veiklas pristatė projekto šioje savivaldybei veiklos koordinatorė psichologė Valija Šap, Lietuvos Rotary Apygardos tarptautinės tarnystės komiteto pirmininkas dr. Vygintas Grinis, projekto konsultantė iš JAV psichologė Dr. Geetha Jayaram, kuri 18 metų paskyrė gelbėdama Indijos moteris nuo savižudybių, Anykščių Rotary klubo prezidentas Rolandas Musteikis ir sekretorius Darius Cypas.

Plačiau: www.anyksciai.lt


Mokymai Anykščiuose

Spalio 24, 25 ir 26 d.  Anykščiuose vyko mokymai, kuriuose dalyvavo VšĮ Anykščių r. savivaldybės PASPC bei VšĮ Anykščių r. savivaldybės ligoninės 57 medicinos darbuotojai ir administracijos atstovai, taip pat savivaldybėje dirbantys 25 socialinio darbo specialistai. Maloniai stebino aktyvus medikų dalyvavimas ir pozityvumas, drąsus socialinių darbuotojų noras kuo efektyviau ir profesionaliau padėti tiems, kurie  išgyvena sunkumus.
Anykštėnai džiaugėsi, turėdami galimybę įgyti žinių, kurių, kaip ir kitiems specialistams Lietuvoje, stinga teikiant pagalbą savižudybės rizikoje esantiems klientams.
Anykščiuose mokymai bus tęsiami lapkričio 7, 8 ir 9 d.

Paskutiniai mokymai Anykščiuose

2018 m. lapkričio 6-8 d. Anykščiuose vėl vyko mokymai, kuriuose dalyvavo dar  64 specialistai. Iš viso per 6 mokymų dienas Anykščių r. savivaldybėje apmokyti 145 pagalbos teikėjai, galintys atpažinti savižudybės riziką ir pasirengę teikti emocinę paramą savižudybės rizikoje esantiems žmonėms. Visi mokymuose dalyvavę specialistai turėjo galimybę dalyvauti rengiant Reagavimo į savižudybių riziką Anykščių r. algoritmus, juos koreguoti.

Aktyviausiai mokymuose dalyvavo medikai ir socialiniai darbuotojai, mažokai sulaukta švietimo institucijų specialistų, seniūnų. Tenka apgailestauti, kad mokymuose nedalyvavo nei vienas VTAS specialistas.

Baigtas mokymų etapas. Dabar bus rengiami dokumentai Anykščių r. savivaldybės tarybai. Tikimasi, jog taryba svarstys Reagavimo į savižudybių riziką Anykščių r. reikalingumą ne vėliau nei gruodžio – sausio mėn. tarybos posėdyje.

Informacija svetainėje www.anyksta.lt


Supervizijos Anykščiuose

2019 m. spalio 17, 18  d. Anykščių r. savivaldybės specialistai buvo pakviesti į supervizijas, kurių tikslas – aptarti, kaip veikia reagavimo į savižudybių riziką Anykščių r. algoritmai, kokie pasiekimai ir iššūkiai. Supervizijas vedė psichologė Valija Šap.

Supervizijos vyko trijose grupėse. Dalyvavo socialinių paslaugų centro, socialinės paramos skyriaus, greitosios medicinos pagalbos, ligoninės, psichikos sveikatos centro, Visuomenės sveikatos biuro, globos namų, vaikų dienos centro, švietimo įstaigų specialistai, policijos pareigūnai, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (iš viso 66 specialistai).

Pirmiausiai buvo pasidžiaugta, jog šiais metais stebimas savižudybių skaičiaus sumažėjimas Anykščių r. savivaldybėje (praėjusiais metais buvo 12, o šiais metais 5 fiksuoti savižudybių atvejai). Specialistai tik teigiamai vertino Rotary projekto metu organizuotų mokymų įgytas žinias teigdami, jog dabar gali drąsiai paklausti kliento, ar jis turi minčių apie savižudybę, o sužinoję apie savižudybės grėsmę  žino kaip reaguoti ir kur nukreipti klientus pagalbos.

Labai motyvuojančiai veikia specialistų pasakojimai apie jų patirtis. Socialinė darbuotoja pasidalino istorija apie tai, kaip ji sulaukė skambučio iš kitame rajone gyvenančio asmens, kuris pasakė, kad socialiniame tinkle pamatė Anykščių r. gyventojos įrašą apie galimai savižudiškas mintis. Socialinė darbuotoja nedelsiant nuvyko pas minimą moterį (nors ji nėra socialinių paslaugų centro klientė), pasikalbėjo, įtarimai apie savižudybės grėsmę pasitvirtino. Buvo nedelsiant organizuota pagalba, moteris stacionarizuota. Teikiant pagalbą iškilo ir tam tikrų klausimų, į kuriuos atsakymų ieškojo susirinkę specialistai.

Supervizijų dalyviai iškelia ir naujus klausimus: kaip padėti priklausomiems nuo alkoholio ar kitų psichoaktyvių medžiagų asmenims, kaip kuo anksčiau suteikti profesionalią pagalbą vaikams, patiriantiems stresinius ir/ar traumuojančius išgyvenimus šeimoje, kaip šviesti visuomenę ją vis aktyviau įtraukiant į savižudybių prevenciją.

Anykščių r. visuomenės sveikatos biuro specialistai į supervizijas atsinešė ir jų parengtus bei išleistus informacinius lankstinukus apie psichologinės pagalbos galimybes, kuriuos platina visuomenei, pagalbą teikiantiems specialistams.

Neabejotina, jog Anykščių Rotary klubo sprendimas dalyvauti Lietuvos Rotary apygardos rengtame savižudybių prevencijos projekte atnešė matomus ir labai reikšmingus rezultatus. Padėka ir pagarba Rotariečiams ir Anykščių r. savivaldybės vadovams bei specialistams.


Filmo pristatymas Anykščiuose

Anykščių kultūros centre buvo parodytas JAV sukurtas dokumentinis filmas “Žodis iš S raidės”.

Straipsnis laikraštyje “Anykšta”, 2020-03-07. Parsisiųsti