Marijampolės

Susitarimo memorandumas


Įvadinis susitikimas Marijampolėje

2019 vasario 18 d. Marijampolės savivaldybėje įvyko įvadinis Rotary International Globalios dotacijos projekto „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ (SUPREME AIM) susirinkimas, kurį inicijavo Mero pavaduotojas Romualdas Makauskas ir savivaldybės Pedagoginės – psichologines tarnybos vadovė Gražina Ambrasienė. Susirinkime dalyvavo daugiau kaip 25 dalyviai: savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus specialistai, atvejo vadybininkai, seniūnijų darbuotojai, seniūnai, vaiko teisių apsaugos tarnybos, policijos, visuomenės sveikatos biuro darbuotojai, gydytojai, psichiatrai, Marijampolės Rotary klubo nariai: Algirdas Marcinkevičius (prezidentas), Henrikas Kelpša, Valentinas Vaškevičius,  Norimantas Stankevičius, Vytautas Lopeta, Kostas Jankauskas, Vidas Krapukaitis.

Projekto koordinatorius, Rotary International Apygardos 1462, kuri šiandien jungia jau 55 Rotary klubus Lietuvoje, Tarptautinės tarnystės komiteto pirmininkas Vygintas Grinis pristatė skaudžius statistinius faktus Lietuvoje, labiau akcentuodamas 2011-2016 metų Marijampolės sav. rodiklius, ką Apygarda nuveikė savižudybių prevencijos srityje ir kaip gimė mintis rengti Globalios dotacijos projektą, jo struktūrą, biudžetą, dalyvaujančias Lietuvos savivaldybes ir Rotary klubus, užsienio partnerius. Pristatė numatytas įgyvendinti veiklas: situacijos analizė ir prevencijos modelio Marijampolės savivaldybei parengimas, „vartininkų“ apmokymas kaip atpažinti rizikas ir kaip į jas reaguoti, atvejų supervizijos po pusės metų žinių taikymo praktikoje, veiklų Marijampolės savivaldybėje viešinimas projekto tinklalapyje www.supremeaim.rotary.lt. Psichologas Dr.Said Dadašev, kuris yra Marijampolės savivaldybės kuratorius, pasidžiaugė, kad Marijampolėje jau nuveiktas geras organizacinis darbas, suformuota krizių valdymo grupė, planuojamos grupės apmokymams, pasidalino patirtimi iš Kupiškio raj. iniciatyvų, kuomet psichologė Valija Šap kartu su kitais savižudybių prevencijos specialistais pradėjo kurti savižudybių prevencijos strategiją savivaldybėje, iš įvykusių mokymų Vilkaviškio raj. savivaldybėje. Pažymėjo, kad bus apmokyta apie 150  (6 grupės, ne didesnės kaip po 25 žmonės) „vartininkų“, į grupes bus kviečiami visi norintys dalyvauti, mokymų metu bus pateikiamos bazinės žinios, rizikos vertinimo atvejai, reikalingos pagalbos organizavimas.

Susirinkimo dalyviai klausė kaip bus formuojamos grupės, kokias žinias įgys klausytojai, ar bus išduodami kursų baigimo pažymėjimai, kada planuojami mokymai. S.Dadašev atsakė į susirinkusiųjų klausimus, pasiūlė galimas mokymų dienas.

Savivaldybės Pedagoginės – psichologines tarnybos vadovė Gražina Ambrasienė kvietė skleisti informaciją savo kolektyvuose apie numatomus mokymus, juose aktyviai dalyvauti, pasiūlė, kad viena mokymų grupė būtų sudaryta iš krizių valdymo grupės narių.  Baigdamas susirinkimą mero pavaduotojas ir Marijampolės Rotary klubo narys Romualdas Makauskas padėkojo susirinkusiems ir išreiškė viltį, kad jei bus išgelbėta bent viena gyvybė savivaldybėje, jau bus rezultatas. Marijampolės Rotary klubo nariai kartu su psichologu S.Dadašev nusifotografavo prie projekto SUPREME AIM  plakato.


Susitikimas su Marijampolės vicemeru Artūru Visockiu

2020 vasario 21 d.  Marijampolės savivaldybėje pas vicemerą Artūrą Visockį susirinko gausus būrys rotariečių aptarti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. vykdomo Rotary International Globalios Dotacijos projekto GG1743565 ,,SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MODELIS IR JO TAIKYMAS LIETUVOS SAVIAVLDYBĖSE“ rezultatus ir tolesnę eigą. Susitikime dalyvavo projekto vadovas Vygintas Grinis (Kauno RK), Marijampolės Rotary klubo nariai – Vidas Krapukaitis (2019/20 metų prezidentas), Norimantas Stankevičius, atsakingas už šio projekto vykdymą klube, Valentinas Vaškevičius (projekto iždininkas), Vilkaviškio Rotary klubo ir projekto komiteto narys Linas Dubickas, psichologas Dr. Said Dadašev (Vilniaus Universiteto Sociologijos tyrimų centras) dirbantis su Marijampolės savivaldybės valdymo grupe, Gražina Ambrasienė (Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė, Marijampolės savivaldybės savižudybių prevencijos ir krizių valdymo grupės vadovė) ir Marijampolės savivaldybės Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja, savivaldybės gydytoja Inga Bagdanavičienė.

Susitikimo pradžioje V.Grinis pristatė Lietuvos Rotary apygardos ilgalaikės Savižudybių prevencijos programos tikslus, projekto ištakas, jo veiklas, pateikė Marijampolės savivaldybės 2011-2018 m. statistinius duomenis, pažymėjo, kad 8 val. mokymų kursus praėjo 154 įvairių institucijų darbuotojai. Stebėdami gerėjančią situaciją Lietuvoje ir Marijampolės savivaldybėje turime susitarti kaip užtikrinti projekto tęstinumą, kas ir buvo numatyta pasirašytame susitarime tarp RI Apygardos 1462 (Lietuva), 2305 (Norvegija) bei Marijampolės savivaldybės teikiant paraišką į Tarptautinį Rotary Fondą.

G.Ambrasienė pasidžiaugė idėja ir sveikino Marijampolės Rotary klubo iniciatyvą, pripažino projekto solidumą ir svarbą, be Rotary projekto vyko ir ASIST mokymai – dviejų dienų savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai, skirti įvairių sričių specialistams. Specialistai noriai registruojasi į mokymus.  Jos atstovaujama tarnyba   sukaupė 10 metų praktikos ir  patirties dirbdama su vaikais todėl ją galima taikyti ir darbui su suaugusiais. Pasidalino atskirais atvejais, kai 5-6 specialistai, ir ne visi psichologai, važiuoja į vietą suvaldyti krizines situacijas, kai kurias pavykdavo išspręsti telefonu. Pagalba reikalinga suaugusiems ir vyresniems žmonėms, jie kaba, nebijo, pasidarė drąsesni, bet pastaruoju metu 3 žmonės nusižudė.

Pripažino, kad po mokymų sulaukė daug skambučių iš seniūnijų, kad suaugę irgi patikėjo projekto rezultatais. Pritarė, kad Marijampolės savivaldybėje koordinacija turėtu būti „vienose rankose“, nes taip galima efektyviau bendradarbiauti tarp skirtingoms žinyboms priklausančių institucijų specialistų, kad ir ligoninių specialistai įsijungė ir panašiai galvoja. Rengiami prevencijos algoritmai, kurie gegužės-birželio mėn. turi būti pristatomi Savivaldybės Tarybai tvirtinti.

N.Stankevičius ypač akcentavo rajono didumą, būtinybę apjungti koordinaciją ir esamus resursus, kad vaikai greitai perauga į suaugusius, o atokiau gyvenantys žmonės dažnai yra izoliuoti, ir kad problema yra bendra, todėl reikalingas ilgalaikis planas, savivaldybės „svoris“, dėmesys, finansavimas, gaunamų atvejų iš seniūnijų analizė ir nuolatinis krizių grupės narių bendravimas,

S.Dadašev pažymėjo, kad prieš 5 metus vyravo požiūris, kad nieko čia nepakeisime, o dabar jau toks požiūris vietose pasidarė retenybe. Rengiamos bendros valstybinės gairės, bet vis labiau suprantama, kad kiekvienoje savivaldybėje yra skirtinga situacija, resursai, sąveikos. Todėl kiekviena savivaldybė turi turėti savo prevencijos sistemą. Pvz. pagal valstybės dokumentą turėtu būti atvejo vadybininkas, bet realybėje pusėje Lietuvos savivaldybių tokių etatų nėra ir tada Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta tvarka neveikia. Patvirtino, kad Marijampolės savivaldybės modelis po truputį dėstosi, bet bedirbant galima sulaukti ir reglamentavimo iš SAM. Pažymėjo kaip svarbu, kad Savivaldybė rastu tęstinumo finansavimą ar per papildomus etatus ar per programas.

L.Dubickas pasidalino Vilkaviškio rajono savivaldybės patirtimi, pasidžiaugė, kad procesai vyko greičiau, nes klubo prezidentė (2018/19) D.Riklienė yra ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, kuruojanti šią sritį. Modelis Vilkaviškyje jau patvirtintas, įsteigtas papildomas psichologo etatas VSC, bet nėra atvejo vadybininko. Pritarė, kad koordinacija yra savivaldos reikalas, kartu primindamas, kad jau 2020 metais yra 3 atvejai (2 iš to paties kaimo).

Vicemeras Artūras Visockis pripažino, kad problema yra įsisenėjusi, niekas neaktualizuojama, dažnai informacija gaunama ir neanalizuojama. Ne paslaptis, kad dalis tarnautojų įpratę būti savo komforto zonoje ir anų metu aktualijose, o čia reikalingas bendresnis požiūris. Pritarė, kad savivaldybė būtu tas jungiamasis vienetas ir pažadėjo pagalbą politiniu lygmeniu išnaudojant VSB, papildomų etatų steigimo galimybes.  Pažymėjo, kad reikia rengtis algoritmų priėmimui Taryboje, nes joje  27 nariai, suprantama ne visi vienodai supranta problemą ir jos sprendimo būdus.


Supervizijos Marijampolės r. specialistams

2020 m. vasario 21 d. po susitikimo su Marijampolės vicemeru Artūru Visockiu vyko supervizija Marijampolės r. savivaldybės savižudybių prevencijos ir krizių valdymo grupės nariams bei kitiems specialistams, teikiantiems pagalbą savižudybės rizikoje esantiems asmenimis. Superviziją vedė psichologas dr. Said Dadašev.

Supervizijoje dalyvavę 14 specialistų aktyviai dalinosi iššūkiais, kylančiais norint padėti savižudybės krizėje esantiems žmonėms, taip pat išsakė konstruktyvius pastebėjimus dėl reagavimo į savižudybių riziką Marijampolės r. savivaldybėje algoritmų: išryškėjo atvejo vadybininkų vaidmens svarba, taip pat pačių specialistų noras dalyvauti reguliariose supervizijose ar turėti daugiau darbuotojų palaikymo formų. Specialistai džiaugėsi „Rotary“ ir Marijampolės r. savivaldybės sudaryta galimybe sudalyvauti supervizijoje.

Dėkojame Marijampolės rajono savivaldybės Pedagoginės-psichologinės tarnybos vadovei, savižudybių prevencijos ir krizių valdymo grupės vadovei Gražinai Ambrasienei už supervizijos organizavimą, Marijampolės rajono savivaldybei ir Marijampolės „Rotary“ klubo nariams už šio savižudybių prevenciją stiprinančio projekto palaikymą.