Pasvalio dist.

Susitarimo memorandumas


Įvadinis susitikimas Pasvalio r. savivaldybėje

2018 spalio 9 d. Pasvalio raj. savivaldybėje vyko įvadinis Rotary International Globalios dotacijos projekto „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ – SUPREME AIM susirinkimas.
Dalyvavo savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas, Administracijos direktorius Rimantas Užuotas, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus, Visuomenės sveikatos biuro, Švietimo pagalbos tarnybos, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistai, Policijos komisariato atstovė. Projekto koordinatorius, Rotary International Apygardos 1462, kuri jungia 52 Rotary klubus Lietuvoje, Tarptautinės tarnystės komiteto pirmininkas Vygintas Grinis pristatė projekto struktūrą, jo biudžetą, dalyvaujančias savivaldybes ir užsienio partnerius, numatytas įgyvendinti veiklas: situacijos analizė ir prevencijos modelio Pasvalio raj. savivaldybei parengimas, „vartininkų“ apmokymas kaip atpažinti rizikas ir kaip į jas reaguoti, atvejų supervizijos, veiklų viešinimas projekto tinklalapyje www.supremeaim.rotary.lt.  Psichologė Valija Šap, kuri yra Pasvalio raj. savivaldybės kuratorė, aiškino kodėl reikalinga 7-15 žmonių Krizių valdymo grupė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą, išryškino kokios savybės reikalingos grupės vadovui, t.y. tikėti pačia idėja, kad problema gali būti sprendžiama. Pažymėjo, kad bus apmokyta apie 150 „vartininkų“, grupės bus sudaromos ne didesnės kaip 25 žmonės, kuriose bus pateikiamos bazinės žinios, rizikos vertinimo atvejai, reikalingos pagalbos organizavimas. Tik dirbant kartu ir giliai išdiskutavus situaciją bus rengiamas Pasvalio raj. savivaldybės algoritmas. Sutarta mokymus organizuoti dar šiemet, o parengtus dokumentus Savivaldybės Tarybai teikti sausio – vasario mėn. 2019. Savivaldybės gydytoja Dalia Vasiliūnienė pažymėjo, kad 30 žmonių jau išklausė „safe TALK“ 4 val. kursus, kad bendruomenių namai irgi organizuoja mokymus, todėl svarbu visus apjungti bendram tikslui, pasidalino nesenai įvykusiais atvejais rajone. Policijos atstovė Gintarė Meškienė, dalinosi gerąja praktika iš Kupiškio raj. savivaldybės – kaip svarbu dirbti su vietos bendruomenių lyderiais, žinoti kriminogeninę situaciją seniūnijose, analizė vietinių problemų ir atitinkamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Pažymėjo, kad kryptingai dirbant rezultatai galimi po 3-4 metų.
Baigdamas susirinkimą Mero pavaduotojas ir Pasvalio Rotary klubo narys Povilas Balčiūnas pažymėjo, kad dauguma socialinių problemų yra glaudžiai tarpusavyje susiję, tiesiogiai įtakoja į savižudybių atvejus ir išreiškė viltį, kad sujungus Savivaldybės administracijos, rajone veikiančių institucijų specialistų, vietos bendruomenių lyderių pastangas pavyks sukurti efektyvų savižudybių prevencijos tinklą. Susirinkimo metu buvo filmuojamas bendras Lietuvos ir Italijos režisierių kuriamas filmas apie Lietuvos pastangas Savižudybių prevencijos srityje. Susirinkimo dalyviai nusifotografavo bendroje nuotraukoje.

Daugiau apie renginį: www.pasvalys.lt


Konferencija ir mokymai Pasvalyje

2018 m. gruodžio 3 d. Pasvalyje vykusioje konferencijoje ,,Savižudybių prevencijos žingsniai Pasvalio rajone” psichologė Valija Šap pristatė Lietuvos Rotary apygardos įgyvendinamą savižudybių prevencijos projektą ir numatomas veiklas Pasvalio savivaldybėje. Taip pat dar kartą susitikta su Krizių valdymo grupe, aptartos grupės veiklos gairės, žiniasklaidos vaidmuo savižudybių prevencijoje, pagalbos teikimo sistemos svarba teikiant pagalbą.
Gruodžio 4 d. Pasvalyje vyko pirmieji mokymai specialistams. Mokymų metu specialistai ne tik įgijo žinių, bet ir kartu su Krizių valdymo grupe aptarė krizės po savižudybės pagalbos teikimo planą bei jo įgyvendinimo galimybes.
Plačiau: savivaldybės svetainėje www.pasvalys.lt

Tęsėsi mokymai Pasvalio rajono savivaldybėje

2018 m. gruodžio 12-14 d. buvo tęsiami mokymai specialistams. Mokymus vedė psichologė Valija Šap, juose dalyvavo 60 specialistų, aktyviausi – švietimo institucijose dirbantys ir siekiantys įgyti žinių, kurios padėtų atpažinti kenčiantį, savižudybės rizikoje esantį, mokinį ir jam efektyviai padėti.
Liūdna, bet per 4 dienas, kai vyko mokymai Pasvalyje, įvyko 3 savižudybės. Tai lyg patvirtinimas, kad savižudybių problema aktuali ir visi turime būtų pasirengę teikti pagalbą tiek esantiems savižudybės rizikoje, tiek netekusiems artimojo dėl savižudybės.
Dar dvi mokymų dienos suplanuotos 2019 m. sausio mėnesį.

Papildomi mokymai Pasvalyje

Pasvalio r. savivaldybėje tęsiamos projekte numatytos veiklos. Džiugina tai, kad Pasvalio r. savivaldybė ir čia veikiantis visuomenės sveikatos biuras, atsižvelgdami į išreikštą specialistų poreikį įgyti gilesnių savižudybių prevencijai reikalingų žinių ir įgūdžių, sudarė galimybę norintiems dalyvauti ne 8, o 16 akademinių valandų mokymuose, patys finansuodami papildomas mokymų valandas. Vasario 7-8 d. 16 val. mokymuose dalyvavo 28 sveikatos priežiūros, švietimo specialistai. Mokymuose dėmesys skirtas specialistų galimybei aktyviai diskutuoti, aptarti sudėtingus savižudybės rizikoje esantiems asmenims pagalbos teikimo atvejus.
Vasario 14-15 d. mokymams dalyvių grupė pilnai užpildyta.

Paskutinis mokymų ciklas

2019 m. vasario 14-15 d. Pasvalio r. savivaldybėje vyko paskutiniai suplanuoti mokymai specialistams. Vieną iš šių dviejų dienų finansavo Pasvalio r. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, kurio specialistai ir  organizavo mokymus, pasirūpino dalyvių kavos pertraukomis ir suteikė puikias sąlygas mokymams.

Mokymų metu išplėtus programą iki 16 val. aptarti ne tik mitai apie savižudybę, rizikos ženklai, jų atpažinimas, rizikos vertinimas ir emocinė parama bei pagalba savižudybės grėsmės atveju, bet ir išsamiau analizuoti klientų psichologiniai sunkumai, psichologinės krizės, savižudybės grėsme pasižyminčio paciento priežiūra ir saugumo užtikrinimas, bendravimas ir bendradarbiavimas su emocinius sunkumus patiriančio paciento šeima, pagalbos tęstinumo užtikrinimas ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Nemažai dėmesio ir laiko mokymų metu skirta praktinių atvejų, su kuriais susidūrę mokymuose dalyvaujantys specialistai, aptarimui.

Pasvalio r. savivaldybėje projekto įgyvendinimo metu iš viso šešiose mokymų grupėse savo žinias teikiant pagalbą savižudybės grėsmėje esantiems klientams ar nusižudžiusiųjų artimiesiems gilino 130 specialistų:

Eil. Nr. Dalyviais 8 akad. val. 16 akad. val. Viso
1. Užimtumo specialistai 2 2
2. Medikai 2 28 30
3. Švietimo specialistai 26 9 35
4. Atvejo vadybininkai 1 1 2
5. Įstaigų, skyrių vadovai 9 5 14
6. Socialiniai darbuotojai 7 1 8
7. Seniūnijų specialistai 8 1 9
8. Psichologai 3 2 5
9. Visuomenės sveikatos specialistai 7 2 9
10. Policijos pareigūnai 1 1
11. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius 1 1
12. Pasvalio r. bendruomenių sąjungos pirmininkė 1 1 2
13. Kiti specialistai 8 4 12
Viso: 75 55 130

 

 Džiugina aktyvus įstaigų/skyrių vadovų, medikų, švietimo institucijose dirbančių specialistų aktyvus dalyvavimas. Pirmą kartą, įgyvendinant projektą, susidurta su itin pasyviu policijos pareigūnų įsitraukimu.

Kitas numatytas žingsnis savivaldybėje – Reagavimo į savižudybių riziką sistemos parengimas.

Informacija svetainėje www.http://pasvaliovsb.lt

Informacija rajono laikraštyje “Darbas”


Supervizijos Pasvalyje

2020 m. vasario 13 – 14 d. Pasvalio rajono savivaldybėje vyko projekte numatytos supervizijos specialistams. Supervizijų tikslas – aptarti reagavimo į savižudybių riziką algoritmų veikimo Pasvalio r. savivaldybėje efektyvumą, įsivertinti specialistų turimas  žinias ir įgūdžius, reikalingus veiksmingam savižudybių rizikos atpažinimui, saugumo užtikrinimui ir pirmosios emocinės pagalbos suteikimui bei tolimesnės pagalbos užtikrinimui. Į supervizijas buvo kviečiami  Pasvalio r. savivaldybės r. gyventojams pagalbą teikiantys specialistai, kurie savo darbe gali susidurti su savižudybės grėsmėje esančiais klientais ir kurie išklausę ne mažiau nei 8 akad. val. mokymus, skirtus savižudybių grėsmės atpažinimui ir pagalbos teikimui. Buvo suformuotos 3 specialistų grupės (iš viso 54 dalyviai),  supervizijos vyko po 5 akad. val. kiekvienai grupei. Malonu, jog supervizijose dalyvavo ir Pasvalio r. savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas Kiudis.

Pirmiausiai buvo aptariama, kaip sekasi įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. T1-129 Dėl reagavimo į savižudybių riziką Pasvalio rajono savivaldybėje algoritmų. Specialistai neslepia, jog kyla nemažai sunkumų  ir iššūkių, bet įgytos žinios ir aiški sistema suteikia aiškumo, kaip elgtis susidūrus su savižudybės grėsme ar įvykus savižudybei. Specialistams akcentuota, jog nerealu tikėtis, kad greitai pavyks įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, nes savižudybių problema sudėtinga ir jos sprendimui reikės visų kantrybės bei atsidavimo.

 Specialistams rūpėjo aptarti pagalbos teikimo nusižudžiusiųjų artimiesiems principus bei kaip padėti vaikams, netekusiems vieno iš tėvų ne dėl savižudybės, bet dėl ligos ar pan.

 Supervizijų metu taip pat aptarti pagalbos teikimo savižudybės grėsmėje esantiems klientams atvejai,  akcentuota emocinio kontakto užmezgimo su klientu ir jo šeima svarba efektyviam pagalbos teikimui.

Baigus suplanuotas projekto veiklas Pasvalio r. savivaldybėje galima pasidžiaugti, jog iškelti tikslai įgyvendinti.  Padėkota specialistams, krizių valdymo grupei, Pasvalio Rotary klubui, savivaldybės vadovams už tikėjimą ir pastangas, Pasvalio r. Visuomenės sveikatos biurui – už puikų renginių organizavimą, šiltą priėmimą ir geranoriškumą.