Kupiškio dist.

Susitarimo memorandumas


Koordinacinis susitikimas Kupiškyje

2019 m. sausio 10 d. Kupiškio Rotary klubo narys, atsakingas už Savižudybių prevencijos projektą įgyvendinimą Kupiškio r., Jonas Marcišauskas ir psichologė Valija Šap susitikime aptarė parengiamuosius projekto įgyvendinimo žingsnius, planuojamus atlikti dar šį mėnesį. Numatytas susitikimas projekto tikslų bei jų įgyvendinimo aptarimui su Kupiškio Rotary klubu ir rajono savivaldybės administracija, supervizijų plano pagalbą teikiantiems specialistams  sudarymas, galinčių teikti psichologinę pagalbą specialistų identifikavimas, projekto veiklų viešinimas.

  


Kupiškio r. savivaldybėje pradedamos projekto veiklos

Sausio 16 d. Kupiškio r. savivaldybės meras D. Bardauskas, administracijos direktorius M. Mališauskas, savivaldybės administracijos atstovai, Kupiškio Rotary klubo prezidentas V. Žilinskas ir  atsakingas už projekto įgyvendinimą rotarietis J. Marcišauskas,  psichologė V. Šap aptarė projekto tikslus, numatytų veiklų poreikį ir įgyvendinimo planą.

Sausio 23 d. psichologė Valija Šap susitiko su Kupiškio Rotary klubu. Susitikimo metu padėkota klubui už jų indėlį ir projekto palaikymą, aptartos savižudybių prevencijos aktualijos Kupiškio rajone, numatomas veiklų įgyvendinimo planas.

Vasario 4 d. įvyko pirmosios supervizijos specialistams (supervizijas vedė psichologė Valija Šap). Į jas buvo pakviesti Kupiškio r. socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai. Aktyvus specialistų dalyvavimas patvirtino socialinių paslaugų centro vadovės L. Buitvydaitės įžvalgas, kad specialistams nuolat reikia sudaryti galimybes atnaujinti turimas žinias ir turėti galimybę aptarti pagalbos teikimo atvejus. Kartu su socialiniais darbuotojais supervizijų metu aptarti reagavimo į savižudybių riziką esminiai žingsniai, rizikos vertinimas, pagalbos teikėjų bendradarbiavimas. Nors nemažai klausimų analizuota, tačiau specialistai išsako poreikį dar vienam analogiškam susitikimui. Susitarta ieškoti galimybių šiam poreikio patenkinti, nes socialiniai darbuotojai – vieni iš svarbiausių “vartininkų“, galinčių pastebėti savižudybės rizikoje esantį žmogų, su juo pasikalbėti ir nukreipti pagalbos.


Supervizijos Kupiškyje

Kupiškio r. savivaldybėje įsibėgėja projekto įgyvendinimas. Tęsiamos supervizijos specialistams, kurių tikslas – sudaryti galimybę specialistams analizuoti pagalbos teikimą klientams esant ketinimui/mėginimui žudytis bei įvykus savižudybei, skatinti efektyvesnį pagalbos teikėjų bendradarbiavimą.

Vasario 13 d. dvi grupės specialistų dalyvavo supervizijose. Vienoje grupėje pagalbos savižudybės rizikoje esantiems klientams atvejai aptarti su Panevėžio apskr. VPK Kupiškio r. PK pareigūnais ir seniūnijose dirbančiais socialiniais darbuotojais, kitoje grupėje – su švietimo specialistais. Taip pat supervizijų dalyviai supažindinti su rajone įgyvendinamos savižudybių prevencijos iniciatyvos metu užfiksuotais esminiais statistiniais rodikliais.

Supervizijų metu džiugina specialistų profesionalumas atpažįstant savižudybės grėsmėje ar psichologinėje krizėje esančius klientus, suteikiant pirmąja emocinę paramą ir nukreipiant tolimesnei pagalbai.  Bendradarbiavimas ne tik suteikia specialistams aiškumo, bet ir sudaro prielaidas klientui sulaukti savalaikės, profesionalios (aktyvios ir proaktyvios) pagalbos susidūrus su sunkumais.

Supervizijų metu specialistai ne tik džiaugiasi rezultatais, bet ir įvardina esamas problemas rajone: ypatingai stinga pagalbos priklausomybę nuo psichoaktyviųjų medžiagų turintiems klientams (tame tarpe ir tiems, kurie grįžta po gydymo iš priklausomybių ligų centro), būtina gerinti  Kupiškio PASPC prieinamumą pas psichikos sveikatos specialistus (šiuo metu psichiatras ir psichologas čia priima klientus tik po 2 dienas per savaitę). Švietimo specialistai kalba apie vaikų ir paauglių psichiatro poreikį mūsų rajone, mokytojų padėjėjų būtiną pagalbą psichikos ligų ar sutrikimų, raidos sutrikimų turintiems ar traumuojančią patirtį turintiems vaikams.

Nuoširdi padėka Kupiškio švietimo pagalbos tarnybos specialistams, kurie prisidėjo organizuojant supervizijas, pasirūpino puikiomis darbo sąlygomis ir kava dalyviams.

Iš viso trijose supervizijų grupėse dalyvavo 18 Kupiškio r. Socialinių paslaugų centro darbuotojų, 5 seniūnijose dirbantys socialiniai darbuotojai, 4 Kupiškio r. PK policijos pareigūnai, 25 švietimo įstaigų specialistai (tame tarpe psichologai, Vaikų globos namų darbuotojai).

Vasario 22 d. prof. dr. Nida Žemaitienė mokymus/supervizijas ves sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos specialistams.


Supervizijos sveikatos priežiūros specialistams

2019 m. vasario 22  d. VšĮ  Kupiškio ligoninės salėje vyko mokymai – supervizijos medikams. Itin gausiai susirinkę Kupiškio ligoninės, Kupiškio PASPC medikai, visuomenės sveikatos specialistai, kartu su prof.dr. Nida Žemaitiene, ne tik atnaujino žinias apie emocinės paramos pacientams teikimo ypatumus, savižudybės rizikos atpažinimą ir vertinimą, bet ir aptarė praktinius pagalbos teikimo atvejus. Taip pat mokymų metu aptarta,  kaip atliepti kliento jausmus ir poreikius, kaip megzti ryšį, bendrauti. Siekiant efektyviai dirbti, būtina atkreipti dėmesį į tai, kaip darbas veikia mus pačius, kaip palaikyti emocinę pusiausvyrą ir išvengti profesinio perdegimo, nes norint pasirūpinti klientu pirmiausia reikia pasirūpinti pačiu savimi.

Psichologė Valija Šap supažindino dalyvius su savižudybių prevencijos iniciatyvos Kupiškio r. 2014-2018 m. esminiais rodikliais, pasiektais rezultatais ir iššūkiais.

Mokymai truko 8 akad. val., juose dalyvavo 62 asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.


Straipsnis spaudoje

Straipsnis apie projektą rajono laikraštyje “Kupiškėnų mintys”


Projekto pristatymas Socialinių paslaugų centre

Kupiškio r. savivaldybėje Rotary projekto lėšomis finansuojamos individualios psichologo konsultacijos ketinantiems/mėginusiems žudytis bei jų šeimos nariams ir nusižudžiusiųjų artimiesiems. Džiugu, Kad Kupiškio r. savivaldybės Socialinių paslaugų centras, siekdamas padėti rajono globėjams, parengę projektą ir gavę finansavimą sistemingai kvies globėjus į savitarpio pagalbos grupių užsiėmimus. Pirmojo susitikimo, įvykusio 2019-03-27, metu Rotary apygardos projekte dirbanti psichologė Valija Šap supažindino globėjus su Kupiškio r. savivaldybėje įgyvendinamu Rotary projektu ir pakvietė drąsiai kreiptis pagalbos į psichologą. Globėjai supranta, kad jų globojamiems vaikams gyvenimas nepagailėjo išbandymų, tad realu, jog mintys apie savižudybę, savęs žalojimas jiems yra aktualu. Smagu žinoti, jog Kupiškio Rotary klubas, nusprendęs dalyvauti projekte, realiai padeda savo krašto žmonėms.