Psichologų kongrese – reikšmingi projekto komandos narių įvertinimai

2019 m. gegužės 24–25 d. Vilniaus universitete vyko tradicinis kasmetinis psichologų kongresas „DIALOGAI“, kuriame dalyvavo psichologijos krypties mokslininkai, įvairių sričių psichologai. Kongreso tikslas – užmegzti dialogą tarp mokslininkų ir praktikų: psichologų, kitų mokslų atstovų, įvairių įstaigų ir universitetų, kurie susirenka į šį renginį padiskutuoti bei aptarti aktualiausius psichologijos mokslo ir praktikos klausimus. Jame dalyvavo, pranešimus skaitė ir SUPREME AIM projekte dirbantys psichologai Valija Šap, Said Dadašev ir Nida Žemaitiene. Prof. Nidai Žemaitienei buvo įteiktas  prof. Alfonso Gučo vardo apdovanojimas. Jis skiriamas psichologui(-ei), Lietuvos Psichologų Sąjungos nariui(-ei) ar jų grupei už asmeninę iniciatyvą ir pastangas siūlant bei profesionaliai įgyvendinant visuomenei ar psichologų bendruomenei reikšmingą idėją. Tai gali būti išreikšta kaip visuomenei svarbios problemos iškėlimas ir būdų jai spręsti siūlymas, psichologinės pagalbos organizavimas ir/ar teikimas, psichologinis visuomenės švietimas.

Kongrese vyko projektų pristatymai. Komanda pristatydavo kokiuose projektuose dalyvauja, ypač daug dėmesio skirta tarptautiniams projektams. Tokiu būdu buvo užmezgamas dialogas bei sudaromos galimybės sužinoti, ką veikia kolegos, kitos institucijos. Daugiausia nagrinėtos klinikinės sveikatos, teisės, edukacijos, vaiko psichologijos temos, ekologija, kalbėta apie gamtosaugą iš psichologinės pusės. Nemažai dėmesio sulaukė interneto tyrimai, kurie šiuo metu itin aktualūs. Taip pat buvo skirtas dėmesys ir praktikams, paliestos temos apie vertinimo instrumentus, kas įdomu ne tik mokslininkams. Vyko net 6 diskusijos, kuriose buvo keliami klausimai apie iššūkius, etines dilemas tyrimuose ir psichologų praktiniame darbe.

Kongreso metu vyko ir LPS narių visuotinis susirinkimas, kuriame LPS prezidente  3 metų kadencijai išrinkta Valija Šap. V.Šap prof. Alfonso Gučo vardo apdovanojimas buvo įteiktas 2018 metais vykusios konferencijos metu už veiklą savižudybių prevencijos srityje.

Projekto SUPREME AIM vykdytojai ir dalyviai, Rotary Apygardos 1462 rotariečiai  nuoširdžiai sveikina Valiją Šap su atsakingomis pareigomis ir linki stiprybės ir sėkmės !