Savivaldybėse patvirtinti reagavimo į savižudybių riziką algoritmai

Pagal  Rotary International parengtą globalaus projekto  ,,Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ pasirašytus bendradarbiavimo susitarimus, Anykščių, Panevėžio ir Pasvalio rajonų savivaldybių tarybos patvirtino Reagavimo į savižudybių riziką veiksmų  algoritmus, siekiant visų pagalbos teikėjų glaudesnio bendradarbiavimo ir  kuo operatyvesnio pagalbos teikimo žmogui.

Informacija viešojoje erdvėje:

Anykščių r.

Pasvalio r.

Panevėžio r.