Startuoja mokymų efektyvumo vertinimas

Sėkmingai prasidėjus projekto įgyvendinimui, startuojame ir su mokymų efektyvumo įvertinimu. Šiai užduočiai atlikti bendradarbiaujame su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Sveikatos psichologijos katedros tyrėjomis prof. dr. Nida Žemaitiene, Kristina Mozūraityte ir Egle Rakašiūte. Tyrimo metu siekiama ištirti specialistų  pasirengimą  reaguoti  ir  pastebėti  galimus  savižudybės  rizikos  atvejus,  praėjus  savižudybių  prevencijos  mokymus  bei  įvertinti  šių  mokymų  efektyvumą. Šiuo metu duomenys surinkti Anykščių ir Vilkaviškio atsitiktinėse mokymų grupėse.

Informacija  apie  gautus  apibendrintus  šio  tyrimo  rezultatus  bus  viešinama www.supremeaim.rotary.lt internetiniame  puslapyje.